Bestrating
Bestrating
Straten maken is een vak
Onoordeelkundige aanleg kan tot een grote kostenpost leiden. Van Gameren jr. BV verstaat het vak, iets wat door woningbouwverenigingen, lokale overheden, bedrijven en particulieren onderkend wordt.
Het gaat er niet alleen om hoe het er bij de oplevering uitziet, het gaat om de lange termijn. Bestrating dient aangepast te zijn aan het gebruik; dat bepaalt de keuze van de ondergrond, klinkers, tegels en banden.
Bestrating is bij Van Gameren jr. BV mogelijk vanaf aanleg van tijdelijke bestrating tijdens de bouw tot en met de aanleg van de meest fraaie sierbestrating.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.
Contact
Image